วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

บทนำ

          เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ คงทำให้หลาย ๆ ท่าน นึกถึง เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นที่น่าจับตามอง อย่างมาก เพราะประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ จะทำให้การดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลายองค์กรได้นำเอาเทคโนโลยีนี้ มาพัฒนาร่วมกับการใช้งาน ภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆแล้ว

          เทคโนโลยี RFID ใช้ประโยชน์จากสัญญาณความถี่วิทยุโดยใช้เสาอากาศขนาดเล็ก เป็นตัวเชื่อมสัญญาณ ระหว่างตัวส่งและตัวรับ เนื่องจากความก้าวล้ำทางการผลิต เราสามารถที่จะสร้างเสาอากาศ ให้มีขนาดเล็กมาก เทียบเท่าหัวไม้ขีดไฟ ซึ่งโดยปรกติเสาอากาศที่ว่านี้จะถูกฝังลงไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อพลาสติกของบัตร ซึ่งยังมีตัวส่งกำลังเพื่อให้ทำงานได้ด้วย

          ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในบัตรต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรเอทีเอ็ม, บัตรสำหรับผ่านเข้าออกห้องพัก, บัตรโดยสารของสายการบิน, บัตรจอดรถ หรือแม้แต่ในฉลากสินค้า RFID ก็ถูกนำมาให้ในการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

ไม่มีความคิดเห็น: